Trucking/Cross Border

Trucking/Cross Border

บริษัท วีโปร ชิปปิ้ง จำกัด ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุกจากต้นทางไปถึงมือผู้รับปลายทาง ทั้งแบบการบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ และแบบรวมสินค้า การรับบรรทุกและส่งมอบสิน เมื่อสินค้าได้รับอนุมัติการตรวจปล่อย

จะถูกบรรทุกและส่งมอบไปยังโรงพักสินค้าที่ลูกค้ากำหนด และบริการครอบคลุมถึง รถบรรทุกระหว่างประเทศจากประเทศไทย สู่ พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นต้น และบริการรถบรรทุกขนส่งภายในประเทศ การกระจายสินค้า ขนย้ายสินค้า

ประเภทรถบรรทุก :

  • รถบรรทุก 4 ล้อ ( กระบะ )
  • รถบรรทุก 6 ล้อ
  • รถบรรทุก 10 ล้อ