ส่งของใช้ส่วนตัว

  • หน้าแรก
  • ส่งของใช้ส่วนตัวไปต่างประเทศ นำของใช้ส่วนตัวกลับไทย

ส่งของใช้ส่วนตัวไปต่างประเทศ นำของใช้ส่วนตัวกลับไทย

บริการส่งของใช้ส่วนตัวไปต่างประเทศ หรือนำของใช้ส่วนตัวกลับไทย เป็นบริการสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ที่ต้องการย้ายของใช้ส่วนตัวหรือย้ายที่อยู่อาศัยจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ หรือย้ายจากประเทศกลับมาประเทศไทย

โดยเราสามารถให้บริการตั้งแต่การแพคสินค้าที่บ้านของลูกค้า โหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ และขนส่งทางเรือหรือทางเครื่องบิน และจัดส่งจนถึงบ้านที่ปลายทาง