บริการนำเข้าสินค้า

บริการนำเข้าสินค้า

ทางบริษัท มีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลก ทำให้เราสามารถให้บริการนำเข้าสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราและพาร์ทเนอร์จะประสานงานกัน เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับส่งออกจากประเทศต้นทาง รวมถึงการไปรับของที่โรงงานผลิต จนโหลดสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน และเราจะทำการดำเนินการผ่านพิธีการที่ไทย จนนำจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้