บริการขนส่งทางเครื่องบิน

บริการขนส่งทางเครื่องบิน

บริษัท วีโปร ชิปปิ้ง จำกัด ให้บริการขนส่งทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลก เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งครบวงจร ด้วยประสบการณ์ ความรู้และศักยภาพ จากสิ่งของขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่ เราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและให้บริการอย่างมืออาชีพ

EXPORT
- ผู้ส่งออกส่งใบจองระวางสินค้า
- เราทำการจองระวางสินค้ากับสายการบิน
- เราทำการรับสินค้าจากท่านมายังสนามบิน
- ดำเนินการพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก
- ดำเนินการโหลดสินค้าและการออกของเที่ยวบิน

IMPORT
- เอเย่นต์ที่ต่างประเทศ ส่ง Shipping Instruction ให้ล่วงหน้า
- สินค้าเข้าสนามบิน
- เราทำการดำเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้า
- เราทำการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าหลังได้รับการอนุมัติการตรวจปล่อย

TRANSIT
- เอเย่นต์ต่างประเทศส่งใบจองมาที่เราล่วงหน้า
- เราทำการจองกับสายการบินเพื่อส่งออกสินค้า
- ทำการขนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าของสายบินขาเข้าไปยังคลังสินค้าของสายการบินขาออก
- ทำการโหลดและการออกของตามเที่ยวบิน