บริการขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งทางเรือ

บริษัท วีโปร ชิปปิ้ง จำกัด เราให้บริการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ บริการรับขนส่งถึงประตูบ้าน และรับเคลื่อนย้ายของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน รวมถึงบริการบรรจุหีบห่อ

EXPORT
- ผู้ส่งออกส่งเอกสารใบแสดงรายการสินค้า,ใบแสดงหีบห่อสินค้า เพื่อทำการจองเรือ
- เราจองเรือกับสายการเดินเรือ
- เราจัดรถหรือหัวลากไปรับสินค้าหรื่อผู้ส่งออกส่งมอบสินค้ามายังท่าเรือเพื่อบรรจุ
- เราดำเนินการเอกสารพิธีการส่องออก
- สินค้าจะนำบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ลานบรรจุสินค้าและย้ายไปสถานีส่งมอบตู้รอการบรรทุกขึ้นเรือสินค้าต่อไป

IMPORT
- แจ้งรายละเอียผู้ส่งออกให้ตัวแทนต่างประเทศ ส่งข้อมูลรายละเอียดการบรรทุกสินค้าพร้อมใบตราส่ง ใบแสดงรายการราคาสินค้า ใบแสดงหีบห่อสินค้า มาให้เรา
- ได้รับแจ้งสินค้าถึงท่าเรือ
- เราดำเนินการเอกสารพิธีการนำเข้าเพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้า
- เมื่อสินค้าได้รับการอนุมัติตรวจปล่อย เราจะดำเนินการส่งมอบสินค้าไปยังท่าน