About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีโปร ชิปปิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขนส่งสินค้า เรามีความพร้อมและเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมายาวนาน

เรามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งแก่ผู้ส่งออกและนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมไปถึงขนาดใหญ่แบบครบวงจร ประกอบด้วย การขนส่งสินค้าทางอากาศ และทางทะเล(แบบเต็มตู้หรือแบบไม่เต็มตู้)

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การบริการขนส่งแบบจัดส่งถึงหน้าบ้าน ( Door To Door ) บริการด้านการจัดหาแรงงานเพื่อใช้สำหรับขนย้ายสินค้า,บริการบรรจุสินค้า,และเรายินดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านการวางแผนโลจิสติกส์ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงผู้ชำนาญการศุลกากรให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชย์ในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ