บริการให้คำแนะนำ

บริการให้คำแนะนำ

เรายินดีให้คำแนะนำการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ พิธีการนำเข้าและส่งออก ข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท กฏหมายด้านการขนส่งแต่ละประเทศ ซึ่งมีข้อกำหนดและรายละเอียดแตกต่างกันออกไป กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำได้ฟรี