บริการส่งออกสินค้า

บริการส่งออกสินค้า

เรามีบริการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั่วโลก โดยเราพร้อมให้คำแนะนำ ขั้นตอน พิธีการ ข้อกำหนดการส่งสินค้าประเภทต่างๆ ไปยังแต่ละประเทศ และเรายังให้บริการส่งออกสินค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่ไปรับสินค้าที่โรงงานจนกระทั่งส่งสินค้าถึงลูกค้าที่ปลายทาง