บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ

บริการส่งสินค้าทางเรือทั้งนำเข้าและส่งออก

บริการขนส่งทางเครื่องบินระหว่างประเทศ

บริการส่งสินค้าทางเครื่องบินทั้งนำเช้าและส่งออก

บริการขนส่งทางรถระหว่างประเทศ

บริการส่งสินค้าทางรถไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย

บริการส่งของใช้ส่วนตัว

บริการขนส่งของใช้ส่วนตัวทั้งนำเข้าและส่งออก

บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร

เราคือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและสิ่งของระหว่างประเทศ ทั้งนำเข้าและส่งออก โดยมีบริการขนส่งทางเรือ ขนส่งทางเครื่องบิน ขนส่งทางรถ ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งตั้งแต่การรับสินค้า ณ สถานที่ของผู้ส่ง และนำสินค้าส่งถึงสถานที่ของผู้รับด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย

บริการขนส่งทางเครื่องบิน

การขนส่งสินค้าและส่งของทางเครื่องบิน เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง มีความต้องการใช้สินค้าอย่างเร่งด่วน หรือสินค้ามีอายุในการเก็บรักษาที่สั้น เช่น ผัก และผลไม้ เป็นต้น

รายละเอียด

บริการขนส่งทางเรือ

การขนส่งสินค้าทางเรือ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาณมาก หรือมีน้ำหนักมาก สามารถขนส่งไปยังท่าเรือต่างๆ ทั่วโลก และสามารถขนส่งไปแบบเต็มตู้ หรือขนส่งไปแบบไม่เต็มตู้ได้

รายละเอียด

บริการขนส่งทางรถ

การขนส่งทางรถระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น สามารถขนส่งได้ทั้งนำเข้าและส่งออก โดยมีรถขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้บริการตามความต้องการ

รายละเอียด

บริการขนส่งของใช้ส่วนตัว

การส่งของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายบ้านหรือของใช้ส่วนตัวไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และสามารถขนส่งของใช้ส่วนตัวจากประเทศต่างๆ กลับมาประเทศไทยโดยได้รับการยกเว้นภาษีในบางกรณี

รายละเอียด

บริการชิปปิ้ง

บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ ให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการทั้งนำเข้าและส่งออกที่ท่าเรือและสนามบิน ดำเนินการขอเอกสารใบอนุญาตทั้งนำเข้าและส่งออก

รายละเอียด

บริการแพ็คกิ้ง

บริการแพ็คสินค้าสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการขนส่ง โดยเรามีทีมงานและอุปกรณ์สำหรับการแพ็คได้ทั้งในและนอกสถานที่

รายละเอียด