บริการชิปปิ้ง

  • หน้าแรก
  • บริการชิปปิ้ง เคลียสินค้าและผ่านพิธีการ

บริการชิปปิ้ง เคลียสินค้าและผ่านพิธีการ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการผ่านพิธีการ เพื่อนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ เรามีทีมงานที่คอยแนะนำด้านเอกสาร และช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อป้องการปัญหาและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เราสามารถให้บริการได้ทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางเรือและทางเครื่องบิน อีกทั้งเรายังสามารถให้บริการผ่านพิธีการเพื่อส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย